ПРИВЕДЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У ВІДПОВІДНОСТІ ДО НОРМ СВІТОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТОРГІВЛІ

Узгодження законодавства з нормами Світової організації торгівлі

Неправильно — правильно. Волощак 

ПРИВЕСТИ У НАЛЕЖНИЙ СТАН →← ПРИВЕДЕНІ ПОКАЗНИКИ

T: 0.086579151 M: 3 D: 3