ОРКЕСТРУ ВДАЛОСЯ СТВОРИТИ НОВУ МАНЕРУ ВИКОНАННЯ

Оркестрові вдалося виробити нову манеру виконання

Неправильно — правильно. Волощак 

ОСВІЧЕНА МІСЯЦЕМ ВУЛИЦЯ →← ОРГАНИ САМОУПРАВЛІННЯ

T: 0.112400931 M: 3 D: 3