МОВИЛОСЯ ПРО НИЗЬКОРОЗВИНЕНІ КРАЇНИ

Мовилося про слабкорозвинені країни

Неправильно — правильно. Волощак 

МОВЛЯВ, ЩО ВИ ПРИСТАЛИ →← МОВ ПО КОМАНДІ

T: 0.106434446 M: 3 D: 3